Njoftim nga lëndët:Procedurë administrative  dhe e  drejtë administrative (Pjesa e posaçme)

7 Maj, 2018
Lajmrohen studentet e vitit te trete dhe te katert te F.Juridik te UKZ-Gjilan,te cilet e degjojne lendet:Procedure administrative  dhe e  drejte administrative (Pjesa e posaçme),se me 8.V.18,behet zevendesimi i ligjeratave te ditës se enjte.Zëvendësimi ka të bejë me parapregaditjen per kollokviumin e II.
 Në lendën:Procedura administrative,ligjeratat mbahen nga ora 10,ndersa ne lenden:E drejte administrative (pjesa e posaçme),ora 13.
Prof.Asoc.Dr.Fejzulla Berisha