Informatë për hapjen e email adresave zyrtare për studentët e UKZ-së
15 Nëntor, 2023 MË SHUMË
Njoftim për tërheqjen e ID – kartelave në nivelin master
15 Nëntor, 2023 MË SHUMË