Buletini nr.9/A- Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
31 Maj, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/A- Fakulteti Ekonomik
31 Maj, 2019 MË SHUMË
Konferenca DiGiDay ka ofruar një mundësi të shkëlqyer për të fituar njohuri në fushën e zhvillimit të teknologjisë
31 Maj, 2019 MË SHUMË
Buletini nr.9/A- Fakulteti Edukimi
31 Maj, 2019 MË SHUMË
Studentët e Universitetit Publik “Kadri Zeka” shënojnë 1 Qershorin-Ditën e Fëmijëve
31 Maj, 2019 MË SHUMË