Rezultatet e provimit pranues të studentëve për vitin akademik 2014/15 (Afati i Shtatorit)
25 Shtator, 2014 MË SHUMË