Regjistrimi i semestrit veror (II, IV dhe VI) për vitin akademik 2015/2016 do të bëhet nga data 16 mars 2016 deri më 31 mars 2016
15 Mars, 2016 MË SHUMË