Regjistrimi i semestrit veror (II, IV dhe VI) për vitin akademik 2015/2016 do të bëhet nga data 16 mars 2016 deri më 31 mars 2016

15 Mars, 2016

Regjistrimi i semestrit veror (II, IV dhe VI) për vitin akademik 2015/2016 do të bëhet nga data 16 mars 2016 deri më 31 mars 2016.

I ftojmë të gjithë studentët që t`i përgjigjen afatit të rregulltë, sepse nuk do të ketë shtyrje të afatit të parashikuar.

Shënim: Edhe studentët të cilët janë të liruar nga pagesa duhet ta bëjnë regjistrimin formal të semestrit.