Me aktivitete të shumta po vazhdon vizita studimore e delegacionit të UKZ-së në Zvicër
20 Dhjetor, 2023 MË SHUMË
Këshilli Drejtues miratoi Planin Strategjik të UKZ-së për periudhën 2023 – 2028
20 Dhjetor, 2023 MË SHUMË
Zgjidhet Kryesuesi dhe Zëvendës Kryesuesi i Këshillit Drejtues në UKZ
20 Dhjetor, 2023 MË SHUMË