Njoftim nga lenda: Informatika e Biznesit
23 Maj, 2019 MË SHUMË
Konstituohet Këshilli i Fakultetit Juridik në Universitetin “Kadri Zeka”
23 Maj, 2019 MË SHUMË
Vlerësimi i Stafit Akademik
23 Maj, 2019 MË SHUMË