Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor dhe master – Afati i Qershorit 2022/2023
29 Maj, 2023 MË SHUMË
Më 1dhe 2 qershor mbahet Konferenca Vjetore Shkencore Ndërkombëtare UKZ 2023
29 Maj, 2023 MË SHUMË