Buletini i referateve të kandidatëve të paraqitur sipas Konkursit për angazhimin e personelit akademik në Fakultetin Juridik të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin dimëror të vitit akademik 2023/2024
3 Tetor, 2023 MË SHUMË
Zgjatet afati i thirrjes për mobilitet studentor në Universitetin Zug të Zvicrës
3 Tetor, 2023 MË SHUMË
Shpallje Konkursi për Pozitën Praktikant/e, Mikpritës në BKT dega në Viti
3 Tetor, 2023 MË SHUMË