Njoftim per kandidatet te cilet jane pranuar ne Universitetin “Kadri Zeka” ne vitin akademik 2014/2015 (para nje viti) dhe nuk jane paraqitur per fotografim per ID-Kartele ne afatin e caktuar
30 Nëntor, 2015 MË SHUMË