Mbahet punëtoria për hartimin e strategjisë së zhvillimit të Universitetit
27 Shkurt, 2017 MË SHUMË
Mundësi për trajnim falas WOW Women in Online Work (Gratë në Punë Online)
27 Shkurt, 2017 MË SHUMË
Thirrja për Konferencë Shkencore Ndërkombëtare e cila do te mbahet ne Ulqin – Mali i Zi
27 Shkurt, 2017 MË SHUMË