Njoftim per kandidatet te cilet jane zgjedhur apo refuzuar nga Senati i Universitetit
2 Gusht, 2019 MË SHUMË