Njoftim për regjistrimin e lëndëve të semestrit veror në nivelin bachelor dhe master në vitin akademik 2021/2022
2 Mars, 2022 MË SHUMË
Paraqitja e provimit të diplomës – Afati i Janarit 2021/2022
2 Mars, 2022 MË SHUMË