Përfaqësues të Ambasadës Amerikane në Kosovë kanë vizituar UKZ
20 Nëntor, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Xhevdet Thaqi
20 Nëntor, 2019 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Xhevdet Thaqi
20 Nëntor, 2019 MË SHUMË