Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 14
16 Maj, 2019 MË SHUMË
Ftesë për ligjëratë prezantuese për zgjedhjen e personelit akademik në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike -pozita 13
16 Maj, 2019 MË SHUMË