Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Bachelor të pranuar në vitin akademik 2020/2021 – Afati Plotësues
10 Nëntor, 2020 MË SHUMË
Konkurs për ndarjen e bursave universitare për nivelin baçelor dhe master për vitin akademik 2019-2020
10 Nëntor, 2020 MË SHUMË