Rektori Artan Dërmaku i ka ndarë mirënjohje kryetarit të BKI në UKZ Arsim Vranovci
22 Janar, 2024 MË SHUMË
DISKUTIM PUBLIK PËR DRAFT UDHËZIMIN ADMINISTRATIV TË MASHTI PËR FINANCIMIN E INSTITUCIONEVE PUBLIKE TË ARSIMIT TË LARTË BAZUAR NË PERFORMANCË
22 Janar, 2024 MË SHUMË