Në UKZ u bë pritja solemne e studentëve për fillimin e vitit akademik 2023/2024
2 Tetor, 2023 MË SHUMË
Pranim-dorëzimi i detyrës së rektorit të Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan
2 Tetor, 2023 MË SHUMË