Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Aplikative për vitin akademik 2022/2023
9 Shtator, 2022 MË SHUMË
Projekti SMAPHC vlerësohet nga eksperti i jashtëm
9 Shtator, 2022 MË SHUMË
Njoftim nga lënda: Gjuhë Gjermane I dhe Gjuhë Gjermane II
9 Shtator, 2022 MË SHUMË
Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin Juridik ( Kushtetues – Administrativ) për vitin akademik 2022/2023
9 Shtator, 2022 MË SHUMË