Raporti i komisionit recensues për stafin e angazhuar në Fakultetin e Shkencave Aplikative për vitin akademik 2022/2023

9 Shtator, 2022

Propozim per staf te angazhuar 2022-2023 FSHA

Shkarko