Këshilli Drejtues ka zgjedhur dy Prorektorë të Universitetit “Kadri Zeka”
14 Nëntor, 2019 MË SHUMË
Rektori i UKZ-së ka vizituar KFOR-in turk në Gjilan
14 Nëntor, 2019 MË SHUMË
UKZ dhe IBC-M nënshkruajnë Memorandum Bashkëpunimi
14 Nëntor, 2019 MË SHUMË
Vendim për lirim nga pagesa e semestrave për vitin akademik 2019-2020
14 Nëntor, 2019 MË SHUMË