Në Universitetin “Kadri Zeka” është mbajtur takim informues për mundësitë e angazhimit në hulumtime parlamentare
4 Nëntor, 2014 MË SHUMË