Konkurs plotësues për pranimin e studentëve të rinj, në vitin e parë të studimeve Master në vitin akademik 2023-2024
12 Tetor, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikim për Programin e Granteve për Mbështetjen e Universitetit 2023/24
12 Tetor, 2023 MË SHUMË
Studentët e Universitetit PH Zug vizitë studimore në UKZ
12 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i komisionit recenzues (2) për konkursin me nr. 01-1673 në Fakultetin e Edukimit
12 Tetor, 2023 MË SHUMË
Raporti i komisionit recenzues (1) për konkursin me nr. 01-1673 në Fakultetin e Edukimit
12 Tetor, 2023 MË SHUMË
Studentët e Fakultetit Juridik të UKZ-së vizituan Kuvendin e Kosovës dhe MPJD
12 Tetor, 2023 MË SHUMË