Bëhet pranim-dorëzimi i detyrës së rektorit të Universitetit të Gjilanit “Kadri Zeka”
25 Shtator, 2015 MË SHUMË