Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Juridik– Afati i Janarit 2021/2022
9 Janar, 2022 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti i Shkencave Aplikative– Afati i Janarit 2021/2022
9 Janar, 2022 MË SHUMË