Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Juridik– Afati i Janarit 2021/2022

9 Janar, 2022

Njoftohen studentët e Fakultetit Juridik  të Universitetit Publik “Kadri Zeka”, se  paraqitja e provimeve për Afatin e  Janarit mund të bëhet nga data 09.01.2022 deri më datën 16.01.2022 ora 23:59

 

Për arsye që afati për praqitje do të jetë më i gjatë se zakonisht, nuk do të ketë mundësi të tjera për paraqitjen e provimeve pas datës 16.01.2021.

Suksese!

Orari i provimeve per afatin e janarit 2022-Programi Bachelor-Fakulteti Juridik - Versioni i permiresuar pdf

Shkarko