Universiteti “Kadri Zeka” dhe Universiteti “Angel Kanchev” Ruse nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi
9 Korrik, 2019 MË SHUMË