Recensioni – Dr.Sc. Nysret Demaku
28 Shtator, 2020 MË SHUMË
UKZ merr pjesë në tryezën e rrumbullakët në Korçë
28 Shtator, 2020 MË SHUMË
Informata për programet studimore të Fakultetit Ekonomik të UKZ
28 Shtator, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e transferuar nga Universitetet tjera (IAL) në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në vitin akademik 2020/2021 që nuk janë fotografuar për ID-kartelë
28 Shtator, 2020 MË SHUMË