Është bërë pranim-dorëzimi i detyrës së u.d. së rektorit të Universitetit “Kadri Zeka” në Gjilan
9 Shkurt, 2015 MË SHUMË