Ftesë për pjesëmarrje në konferencën organizuar nga UKZ dhe OSBE
29 Maj, 2024 MË SHUMË
Njoftim nga Prof.Dr. Fejzulla Berisha
29 Maj, 2024 MË SHUMË
Ftesë për pjesëmarrje në takimin informues rreth granteve për zbatimin e projekteve mësimore të bazuara në hulumtim
29 Maj, 2024 MË SHUMË