Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2022/2023
2 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati plotësues në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2022/2023
2 Nëntor, 2022 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në nivelin bachelor dhe master për vitin akademik 2022/2023
2 Nëntor, 2022 MË SHUMË