Vendim per pushim vjetor
31 Korrik, 2018 MË SHUMË
Vendim per anulimin e disa pozitave per pranimin e stafit te rregullt alademik ne UKZ
31 Korrik, 2018 MË SHUMË