Vendim per anulimin e disa pozitave per pranimin e stafit te rregullt alademik ne UKZ

31 Korrik, 2018

Vendim per anulimin e disa pozitave per pranimin e stafit te rregullt alademik ne UKZ, sipas konkursit te publikuar nr. 01/640 dt. 01.06.2018

Vendim per anulimin e disa pozitave per pranimin e stafit te rregullt alademik ne UKZ

Shkarko