PËRFAQËSUES TË UKZ PO MARRIN PJESË NË PROJEKTIN NDËRKOMËTAR (LECU)
22 Nëntor, 2019 MË SHUMË
Në UKZ është mbajtur diskutim në lidhje me Klinikat Juridike me raste reale
22 Nëntor, 2019 MË SHUMË