Në Universitetin “Kadri Zeka” ka mbajtur ligjëratë Prof. Dr. Shinasi Rama
15 Dhjetor, 2015 MË SHUMË