Afati i paraqitjes së provimeve në nivelin bachelor, Fakulteti Ekonomik– Afati i Janarit 2021/2022
18 Dhjetor, 2021 MË SHUMË
Konferenca e Rektorëve e Universiteteve Publike mbajti mbledhjen e radhës
18 Dhjetor, 2021 MË SHUMË