Njoftim nga Prof.Asoc.Dr. Fejzulla Berisha
28 Tetor, 2020 MË SHUMË
Ka filluar projekti gjithëpërfshirës për performancën e stafit akademik
28 Tetor, 2020 MË SHUMË
Në UKZ mbahen provimet pranuese për konkursin e dytë plotësues të studimeve baçelor
28 Tetor, 2020 MË SHUMË
Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU
28 Tetor, 2020 MË SHUMË
Njoftim për studentët e pranuar në vitin akademik 2020/2021 në Universitetin Publik “Kadri Zeka” të cilët janë fotografuar për ID kartelë
28 Tetor, 2020 MË SHUMË