Njoftim për regjistrimin e lëndëve në SMU

28 Tetor, 2020

Kërkohet nga të gjithë studentët që deri me tani ende nuk e kanë kryer regjistrimin e lëndëve në SMU (si obligative ashtu edhe zgjedhore), që këtë ta bëjnë sa me parë, e më se voni deri ditën e enjte, datë 29.10.2020.

Gjithashtu kërkohet nga studentët e Fakultetit Juridik, të cilët janë pranuar në vitin e parë në vitin akademik 2020/2021 që të bëjnë edhe njëherë regjistrimin e lëndëve në SMU.

 

 

Suksese!