KD i UKZ-së ka bërë verifikimin e anëtarëve të rinj të emëruar nga MAShTI
6 Tetor, 2022 MË SHUMË