Prorektori për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universitetin “Kadri Zeka” po qëndron për një vizitë zyrtare në Lubjanë të Sllovenisë
29 Shtator, 2016 MË SHUMË