Njoftim për regjistrimin e lëndëve dhe regjistrimin e semestrit Veror për vitin akademik 2022/2023
24 Shkurt, 2023 MË SHUMË
Thirrje për aplikim – Projekti më i mirë në FSHK
24 Shkurt, 2023 MË SHUMË