Informatë për transferim nga Universiteti i Prishtinës në Universitetin “Kadri Zeka” të Gjilanit
3 Nëntor, 2014 MË SHUMË
Orari i paraqitjes së provimeve (Afati i Nëntorit 2014)
3 Nëntor, 2014 MË SHUMË