Njoftim për studentët e transferuar në UKZ të cilët janë fotografuar dhe e kane marrë numrin e tyre të ID-së
4 Dhjetor, 2017 MË SHUMË