Studentët e FSHK-së në UKZ kanë realizuar projekte praktike universitare për të përshpejtuar menaxhimin dhe koordinimin e punës në ekip dhe procesit mësimor
7 Mars, 2024 MË SHUMË
Nënshkruhet Marrëveshje Bashkëpunimi mes UKZ-së dhe Deutschzentrum Kosovo
7 Mars, 2024 MË SHUMË
Fakulteti Juridik i UKZ-së dhe Prokuroria Themelore në Gjilan shohin mundësitë̈ e bashkëpunimit për praktikën profesionale të studentëve
7 Mars, 2024 MË SHUMË
Zgjatet afati për regjistrimin e semestrit veror të vitit akademik 2023/2024
7 Mars, 2024 MË SHUMË