Raporti vlerësues-Prof.Ass.Dr.Basri Ahmedi
1 Shtator, 2020 MË SHUMË
Raporti vlerësues-Prof.Ass.Dr.Ragmi Mustafa
1 Shtator, 2020 MË SHUMË
Vendimi i Senatit për studentët të cilët kanë kaluar dyfishin e studimeve të rregullta
1 Shtator, 2020 MË SHUMË
Afati i Shtatorit për paraqitje të provimeve në nivelin Master : QLSHD
1 Shtator, 2020 MË SHUMË