Afati i Shtatorit për paraqitje të provimeve në nivelin Master : QLSHD

1 Shtator, 2020

Njoftohen studentët e nivelit Master – programi Qeverisja Lokale dhe Shoqëria Demokratike  se paraqitja e provimeve për afatin e Shtatorit 2019/2020 fillon nga data 01.09.2020 deri më datën 07.09.2020 deri në ora 15:30.

Pagesat për çdo provim të paraqitur dorëzohen në shërbimin e studentëve Master në UKZ gjatë kohës së cekur më lartë deri më datë 07.09.2020 deri në ora 15:30.

Fletëpagesat shkarkohen në SMU  dhe të dorëzohen me kohë, pasi që pa u konfirmuar pagesat nuk mund t’iu nënshtroheni provimeve.

 

Suksese!