Njoftim për fotografim për ID kartelë për studentët e nivelit Master të pranuar në vitin akademik 2022/2023
11 Tetor, 2022 MË SHUMË
Thirrje për plotësim të vendeve për mobilitet në Universitetin e Zug-ut në Zvicër
11 Tetor, 2022 MË SHUMË
Rezultatet Përfundimtare të provimit pranues, Afati i parë në Universitetin Publik “Kadri Zeka” në nivelin Master për vitin akademik 2022/2023
11 Tetor, 2022 MË SHUMË
Lista e kandidatëve për mbrojtjen e temave të diplomës
11 Tetor, 2022 MË SHUMË