Njoftim nga lënda “E Drejtë Kushtetuese Pozitive”
22 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Prorektori Dukagjin Leka ka pritur në takim Katarzyna Adamiak nga University Justice në Poloni
22 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Universiteti Publik “Kadri Zeka” do të bashkëpunoj me Odën e Ndërmjetësuesve të Kosovës
22 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Afati i paraqitjes së provimeve në Fakultetin e Edukimit, niveli master – Afati i Janarit 2023/2024
22 Shkurt, 2024 MË SHUMË
Studentët të UKZ-së filluan mësimin praktik për zhvillimin profesional në edukim
22 Shkurt, 2024 MË SHUMË