Njoftim nga lënda “E Drejtë Kushtetuese Pozitive”

22 Shkurt, 2024

Njoftohen studentët e vitit IV, moduli kushtetues-administrativ, viti akademik 2023/2024,semestri i VIII,se ligjeratat nga lenda “E Drejtë Kushtetuese Pozitive” dhe “E Drejtë Administrative Pjesa e Posaçme” mbahen ditën e premte,sipas orarit të publikuar.